Wellbi Velvære System

Wellbi Velvære System bygger på Philipp Schobers viden og er udviklet og anvendt gennem en årrække.

Wellbi Velvære System er et system af forskellige behandlingsformer og undervisningstilbud.Formålet er udvikling og vedligeholdelse af din fysiske og psykiske sundhed. Derigennem opnås en bedre livskvalitet i hverdagen.

Philipp Schober har undervist i bl.a. healing, afspænding, helsemassage. Bevidste bevægelser er kendetegnende for systemet, der dækker de behov, vi har i en stærkt accelererende verden.

Succes kommer indefra - Wellbi Velvære System skaber balance mellem det ydre og det indre. Igennem udvikling uden stress forbedres sundheden for hele mennesket.

Wellbi Velvære System er et tilbud til det aktive nutids-menneske.

Læs om Philipp Schober på philippschober.com