Wellbi Velvære System

Fysisk og psykisk sundhed for alle

Wellbi Velvære System

Wellbi Velvære System bygger på Philipp Schobers viden og er udviklet og anvendt gennem mere end 40 år.

Wellbi Velvære System er behandlingsformer og undervisningstilbud, der udvikler din fysiske og psykiske sundhed.

  • Afspænding
  • Yoga
  • Harmoniøvelser
  • Meditation
  • Massage
  • Healing
  • Livsfactologi

Wellbi Velvære System er for dig, der har brug for en modpol til livsstresset. Mange mennesker oplever en hverdag, der er så hektisk og styret af en rytme, at det overbelaster. En Wellbi Velvære System anvender kan hjælpe dig med at aktivere din psykiske energi, så du kan leve dit liv, men uden at blive overbelastet.

Find en Wellbi Velvære System anvender og få en invitation til den undervisning eller behandling, der passer til dit behov.

Afspænding

Wellbi Afspænding er en af de smukkeste selvhelbredende øvelser, Philipp Schober har udviklet. Gennem rolige og præcise anvisninger bringes kroppen til ro og hvile. Igennem hele afspændingen er du i en tilstand, hvor du er vågen og bevidst.

Giv dig selv denne dejlige oplevelse enten på hold eller ved individuelle lektioner.

Det er almindeligt kendt, at ved denne proces nedbrydes stresshormoner, blodtrykket sænkes, immunforsvaret bliver styrket, blodomløbet i hjernen øges, reaktionsevnen forbedres osv. Fornemmelsen af stress forsvinder. Kroppen er hvilende, men bevidstheden er klar og vågen.

At udføre den rolige og meget særlige Wellbi Afspænding betyder større sundhed og mere energi til en aktiv hverdag.

Corpus Vitalis Yoga har 3 formål:

at du erkender dig selv

de kropslige helbredsvirkninger

psykisk balance

Corpus Vitalis Yoga

Corpus Vitalis Yoga forener krop og sind, og du lærer dig selv bedre at kende. Åndedrættet er en aktiv del i bevægelserne.

Alle kan udføre Corpus Vitalis Yoga uanset alder og køn.

Corpus Vitalis Yoga undervises i hyggelige omgivelser og altid på små hold. Enhver lektion afsluttes med en afspænding.

Allerede efter få lektioner vil du kunne mærke virkningerne: En sundere, mere smidig og afslappet krop samt bedre kontrol i stresssituationer.

Læs mere om Corpus Vitalis Yoga på: corpusvitalisyoga.dk

Formålet med Harmoni-øvelser er:

Harmoni i kroppens livskraft og fred i sjælen

Harmoni-øvelser

Wellbi Velvære Harmoni-øvelser er gymnastiske øvelser skabt i et samarbejde mellem Philipp Schober, Maria Schober og Ann-Kirstine Kildemoes Hansen.

Øvelserne styrker muskulaturen og gør hele kroppen mere aktiv.

Wellbi Velvære Harmoni-øvelser er BODYFORMING.

Øvelserne er hver især et forløb, der udgør en fortælling. Hvert program er sin egen helhed. Programmerne i rækkefølge efter hinanden er en udvikling. Velklingende musik understreger det harmoniske forløb.

Giv dig selv lov til at få denne oplevelse.

Se mere om Wellbi Velvære Harmoni-øvelser på: wellbi.dk

Meditation

Hvorfor har alle mennesker godt af at meditere?

Stress er en af vor tids største belastninger. Meditation er den letteste mulighed for at berolige ånden, psyken og bringe den i harmoni.

Mange er af den opfattelse, at meditation er en spirituel sag. I de seneste år har man dog gennem medicinsk forskning fundet ud af, at meditation har flere fysiske fordele og bla. styrker kroppens immunforsvar.

Philipp Schobers meditationssystem giver praktiske anvisninger og sætter udøveren i stand til at opnå forbedringer i såvel den fysiske som den psykiske tilstand.

Igennem teoretisk og praktisk undervisning læres meditation, så det bliver en enkel og integreret del af hverdagen.

Giv dig selv tiden.

Massage

Wellbi Massage omfatter to former for effektiv massage:

Wellbi Helsemassage er en dybdegående kropsmassage. Igennem rolige bevægelser og omhyggelig gennemgang, massage af musklerne, øges gennemstrømningen, og spændingerne bliver opløst.

 Wellbi Kommandopunkt-massage har Philipp Schober specielt udformet som hjælp til det stigende behov for energi og afstresning.

Behandlingen består i at massere specielle Alkymea olier ind i huden på bestemte kommandopunkter, meridianpunkter. Olien trænger ind i huden, og energibanerne stimuleres enten i en aktiverende eller afslappende retning.

Massagen udføres af autoriserede Wellbi Velvære System anvendere, og gennem en samtale afgøres hvilken behandlingsform, der i det enkelte tilfælde er den mest effektive.

Efter hver massage gives der afspænding, så du får det allerstørste udbytte.

Healing

En healer inden for Wellbi Velvære System arbejder med energien i kroppens følelseslegeme og tankelegeme.

Igennem afspænding bringes kroppen til ro, og healeren kan med sin indfølingsevne skabe balance i kroppens energibaner.

Healeren har gennem mange års studie af livsfactologi, igennem direkte vejledning af Philipp Schober og igennem mange års realisering af positive livsværdier, opnået en evne til naturligt at kanalisere livskraft videre.

Gennem Livsfactologi lærer du at “læse Livets Bog”

Livsfactologi

Philipp Schober har igennem årene fortalt om meningen med livet. Alle livets lovmæssigheder er gennem naturen og dens synlige forløb gjort klart erkendeligt for mennesker.

Naturen viser absolut, direkte og uforfalsket livsfakta. Livsfakta, der også i det daglige kan efterleves, så hverdagen bliver mere og mere harmonisk.

Gennem Livsfactologi lærer du at “læse Livets Bog”.

Wellbi Velvære System kursus i livsfactologi består af samtalerunder, hvor du, igennem tankebilleder fra hverdagen og spørgsmål om livets hændelser, kommer til at tænke over de grundliggende livsprincipper og gøre dine egne erkendelser.

Lige så stille vil du finde svar, og nye sammenhænge bliver synliggjort.

Kontakt